PPRZYGOTOWANIE JASTRYCHU „wylewki”
– szlifowanie wylewki
– szlifowanie wylewki przy krawędziach (ścianach)
– sprawdzenie poziomów  przy łączeniu podłogi drewnianej z płytkami
– jeżeli jest potrzeba nadlać lub zeszlifować aby drewno i płytki stanowiły jedną powierzchnię
– wylewkę na całym obwodzie grzejnika podłogowego przygotować tak ,aby podłoga z krawędzią grzejnika stanowiła jednolitą powierzchnię
– naprawić pęknięcia wylewki
– jeżeli na ścianie jest cegła odciąć ją, aby wsunąć deskę pod cegłę jeżeli wcześniej nie zostało to zaplanowane
– dokładne odkurzenie
– gruntowanie wylewki

Menu