OCENA JASTRYCHU ”wylewki”
Przed przystąpieniem do przygotowania wylewki pod klejenie deski powinniśmy ocenić czy wylewka  spełnia następujące warunki:
– jest prosta
– jest twarda, jednorodna (bez pęknięć)
– posiada odpowiedni parametr na ścinanie w MPa/mm2
– spełnia wymogi pod względem wilgotności
– czy wylewka ma dylatacje obwodowe wraz z izolacją przeciwwilgociową
– oraz jeżeli jest ogrzewanie podłogowe wodne należy sprawdzić czy został przeprowadzony proces wygrzania wylewki

jak również należy sprawdzić:
-temperaturę i wilgotność powietrza w pomieszczeniu
-punkt rosy wylewki
-wilgotność drewna
Wszystkie w/w informacje powinny być zapisane w protokole z przystąpienia do prac parkieciarskich
[WRGF id=13093]

PPRZYGOTOWANIE JASTRYCHU „wylewki”

– szlifowanie wylewki
– szlifowanie wylewki przy krawędziach (ścianach)
– sprawdzenie poziomów  przy łączeniu podłogi drewnianej z płytkami
– jeżeli jest potrzeba nadlać lub zeszlifować aby drewno i płytki stanowiły jedną powierzchnię
– wylewkę na całym obwodzie grzejnika podłogowego przygotować tak ,aby podłoga z krawędzią grzejnika stanowiła jednolitą powierzchnię
– naprawić pęknięcia wylewki
-jeżeli na ścianie jest cegła odciąć ją, aby wsunąć deskę pod cegłę jeżeli wcześniej nie zostało to zaplanowane
– dokładne odkurzenie
– gruntowanie wylewki
[WRGF id=13069]

KOLEJNOŚĆ PRAC

          Montaż podłogi drewnianej powinien być jedną z ostatnich czynności wykonaną przed
          wprowadzeniem się do mieszkania .Prace warto zaplanować tak ,aby po montażu
         podłogi drewnianej pozostały do wykonania takie prace jak:
        -schody jeżeli są (ostateczna decyzja należy do osoby wykonującej schody)
         -montaż drzwi wewnętrznych
– jeżeli są to drzwi z tzw. ościeżnicą krytą można zamontować je przed podłoga
z uwzględnieniem gr. podłogi wraz z klejem
        – montaż listew przypodłogowych
         -wniesienie mebli   
         -montaż mebli kuchennych jeżeli będą stały na podłodze drewnianej
          Takie prace np. jak:
          -montaż płytek ściennych, połogowych
          -szpachlowanie ,malowanie
          -parapety, gniazdka, kontakty
           -meble kuchenne ( jeżeli będą stały na płytkach)
– meble wnękowe
powinne być wykonane przed montażem podłogi drewnianej.
Musimy zadbać, żeby po montażu podłogi było prowadzonych jak najmniej prac
,aby wykluczyć przypadkowe uszkodzenia, które często są dla nas wielkim zmartwieniem.
          Dobrze ,aby na czas w/w prac wylewka była zabezpieczona przed zabrudzeniem
          np.  gipsem , tynkiem, zaprawą, farbą

          Uwaga:
          Prace należy zaplanować tak ,aby w trakcie montażu podłogi drewnianej nie były
          prowadzone inne prace w przeciwny razie wykonawca nie udzieli gwarancji
          na podłogę jak i jej montaż.

UZGODNIENIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU:
– wzór układania
– kierunek układania
– czy dylatacje w przejściach będą konieczne
– jeżeli będą dylatacje w jaki sposób będą otwierały się drzwi do wewnątrz czy zewnątrz     pomieszczenia
-w jaki sposób będą wykonane dylatacje np. masa uszczelniająca, korek, listwa progowa
-w jaki sposób będą wykonane łączenia przy balkonach np. masa uszczelniająca ,ćwierćwałek
– czy na całej kondygnacji kierunek układania będzie jednakowy
– szer. dylatacji przy ścianach biorąc pod uwagę gr. listwy przypodłogowej
– sposób wykonania dylatacji płytka-drewno/drewno-balkon
– jeżeli będą schody w którym miejscu zakończyć podłogę
– gdy podłoga będzie układana w jednym kierunku na całej kondygnacji ,a ściany nie są równoległe względem siebie uzgodnić jak zaplanować montaż aby zniwelować krzywizny
[WRGF id=13120]
Menu