OCENA JASTRYCHU ”wylewki”
Przed przystąpieniem do przygotowania wylewki pod klejenie deski powinniśmy ocenić czy wylewka  spełnia następujące warunki:
– jest prosta
– jest twarda, jednorodna (bez pęknięć)
– posiada odpowiedni parametr na ścinanie w MPa/mm2
– spełnia wymogi pod względem wilgotności
– czy wylewka ma dylatacje obwodowe wraz z izolacją przeciwwilgociową
– oraz jeżeli jest ogrzewanie podłogowe wodne należy sprawdzić czy został przeprowadzony proces wygrzania wylewki

jak również należy sprawdzić:
– temperaturę i wilgotność powietrza w pomieszczeniu
– punkt rosy wylewki
– wilgotność drewna
Wszystkie w/w informacje powinny być zapisane w protokole z przystąpienia do prac parkieciarskich


|


Menu